Речник на термините

За организацията на този сайт и за игровата индустрия в България - фирми, хора, проекти, проблеми.
ikolev
модератор
модератор
Мнения: 1657
Регистриран: 20 ное 2003 22:39
Местоположение: София
Контакти:

Речник на термините

Мнение от ikolev » 30 апр 2004 09:39

A
aliasing - ръбатост, стъпаловиден ефект
ambient illumination, ambient light - фоновo осветление, фонова светлина
antialiasing - изглаждане (на сигнал, изображение)
API, Application Programming Interface - програмен интерфейс
array - масив
aspect ratio -
attenuation factor - фактор на затихване
automation - автоматизация, автоматика

B
back face - задна стена
back plane - задна равнина
bias - отместване, отклонение
binary-space partition - двоично разделяне на пространството
binary-space partition trees - дървета за двоично разделяне на пространството
blending function - функция на смесване
blob, Binary Large OBject - блоб
blow up - увеличавам
blowup - увеличение
bot - бот, робот
box - паралелепипед, кутия
breadth-first search - търсене в ширина
brightness - яркост

C
cardinal spline -
chroma key -
color depth -
CLUT, color look-up table -
color matching -
color value -
computer science - компютърни науки
computer-aided -
concave - вдлъбнат
contraction mapping -
cross product - векторно произведение
culling - отхвърляне, изрязване
current position - текуща позиция

cutoff angle - ъгъл на отсичане/отхвърляне

D
depth buffer - дълбочинен буфер
depth-sort - сортиране в дълбочина
dialog box - диалогова кутия
diffuse - дифузен
display - екран
display surface - екранен буфер

dithering - размазване?

E
emissive color - цвят на излъчване
engine, game engine - двигател, игрови двигател
exclusive OR - изключващо ИЛИ
extruding - изтегляне

F
fan (triangle fan) -
far (clipping) plane - далечна/задна (изрязваща) равнина
feature - качество, възможност, екстра
flat shading - плоско оцветяване
foreshortening factor - фактор на скъсяване
form feed - нова страница
frame - кадър
frame buffer - кадрови буфер
front face - предна стена
front (clipping) plane - предна (изрязваща) равнина

G
game engine - игрови двигател
generic programming -
grazing angle -
GUI, Graphical User Interface - графичен (потребителски) интерфейс, GUI

H
hidden surface - скрита повърхност
hidden line removal - отстраняване/премахване на скритите линии
hidden surface removal - отстраняване/премахване на скритите повърхности
highlight - блик, светло петно
hit point - точка на удар
hue - оттенък, нюанс

I
image precision - картинна точност?
infinitesimal - безкрайно малък, клонящ към нула
in-order traversal -
integer lattice - цифрова решетка
interpenetrate - взаимно пресичане, проникване
iterated function systems - итеративни системи от функции

J
Joint - връзка, става (на кост)

K
keystroke - натискане на клавиш
keystrоке combination - комбинация от клавиши
knot - възел

L
last-in, first-out - последен влязъл - първи излязъл
leaf node - листо, възел-листо
LUT, lookup table -

M
mailing list - пощенски лист
masking - маскиране
mean square value - средноквадратична стойност
median-cut algorithm -
medium - среда, носител
memory location - позиция в паметта
mesh - многостен
modelview matrix - моделна матрица
morphing -

N
near (clipping) plane - близка/предна (изрязваща) равнина
noise function - хаотична функция?
nonsingular - неексцентричен
normalize - нормализирам

O
object precision - обектна точност
oblique projection - коса проекция
occlude - закривам
orthographical projection - паралелна проекция
outlined text - оконтурен текст
overlap - припокриване

P
painter's algorithm - алгоритъм на художника
patch - парче от повърхнина
perpendicular bisector -
persistent - устойчив?
perspective - перспектива
perspective transformation - перспективна трансформация
perspective view - перспективна гледка
perturbation -
pinhole camera -
pitch -
pivot - в някои стари книги за графика май е реперна точка, може и отправна точка, център
pixel center - център на пиксел
pointing device -
polygon - полигон
pop-up menu - изскачащо меню
processing time - време за обработка
progress bar -
projection matrix - матрица на проекция
projector -
pull-down menu - падащо меню

Q
Quad-tree - тетрарно дърво

R
ramp - рампа
ray tracing - рейтрейсинг
redraw - пречертавам
rendering - изобразяване, визуализиране
roll -
rotational sweep - ротационно замитане
rubber band method - метод на гумената линия

S
sample -
scale factor - мащабиращ множител
scan convert - растеризирам
scan-line - сканиращ ред, сканираща линия
SDK, Software Development Kit -
shade, shading - затъмняване? осветяване? оцветяване?
shader - шейдър
shape - фигура
shrink-wrapping - опаковане
singular - ексцентричен?
slice - разрязвам, разрез
slide - плъзгам
smooth shading - плавно оцветяване
solid geometry -
solid model -
solid texture -
span -
span coherence -
specular -
spotlight - прожекторна лампа
stack - стек
storage cell - запомняща клетка
strip (triangle strip) - ивица (от триъгълници)
stroke - щрих, драсване
supersaturated -
sweep - замитам
sweep over -

T
taper - заострям
terrain - терен
tesselate - разбивам? теселирам?
tesselation -
tile - плочка? тайл?
tiling - разбиване на плочки, плочкуване
thread - нишка
top of stack - връх на стек
trace - трасирам
translation -
traverse - обхождам
trivial accept -
trivial reject -
true color - реален, истински цвят?

U
uniform quantization -
uniform scaling - равномерно мащабиране

V
vanishing-point - убежна точка
view - гледка
view volume - видим обем
viewport - прозорец на гледката, прозорец

W
wire-frame model - жичен модел
world coordinates - световни координати
wrap - увивам, опаковам

Y
yaw -

Z
Z-buffer - Z-буфер
zooming in - увеличаване, влизане навътре
zooming out - намаляване, излизане навън

ikolev
модератор
модератор
Мнения: 1657
Регистриран: 20 ное 2003 22:39
Местоположение: София
Контакти:

Мнение от ikolev » 30 апр 2004 09:44

Връщам темата за речник на термините. Явно няма да сложим Вики, а и едва ли ще се намери кой да го ползва, и без това не сме много активни. Ако има предложения за преводи или за добавяне на нови термини, пишете в тази тема. Модераторите ще редактират първото съобщение със самия речник когато се наложи.
Махнах доста от нещата от предишната версия. Предпочитам да караме едно по едно, т.е. да сложим най-често срещаните и познати термини за начало, и да добавяме тези с които се сблъскваме (евентуално заедно с контекста).

roncho
Sometimes here
Sometimes here
Мнения: 40
Регистриран: 17 юли 2004 10:53

Мнение от roncho » 17 юли 2004 11:09

Аз съм нов тук във форума. Хресвам тази идея за речника.
Струва ми се, че все пак трябва да има и български речник. Може да се определи понятие, за което няма равностойно (или не е известно) на английски.

Потребителски аватар
KosSiO
Power User
Power User
Мнения: 316
Регистриран: 20 окт 2008 19:29
Местоположение: Targovishte,Sofia

Re: Речник на термините

Мнение от KosSiO » 08 юни 2010 14:22

Yaw - завъртане на обекта около текущата му ГОРНА страна . При това завъртане ГОРНАТА страна е неподвижна завъртат се ДЯСНАТА и ПРЕДНА страна на обекта.
Pitch - завъртане на обекта около текущата му дясна страна . При това завъртане ДЯСНАТА страна на обекта е остава неизменена. Завъртат се ГОРНА и ПРЕДНА страна на обекта.
Roll - завъртане на обекта около текущата му предна стреда(посока на гледане) . При това завъртане ПРЕДНАТА страна остава неизменена .Завъртат се ГОРНАТА и ДЯСНАТА страна на обекта.

Ето нагледно как изглежда :
YawPitchRoll.jpg
YawPitchRoll.jpg (45.01 KиБ) Видяна 3183 пъти
aspect ratio(n) - буквално пропорционалност на изгледа , Това се използва в Projection матрицата чрез която се преобразува позицията на обектите от VIEW SPACE в SCREEN SPACE , в този случай aspect ratio е частното на Броя пиксели в Широчина и броя пиксели в Височина на мястото от екрана където ще се изобразява по-горе споменатата трансформация.

sample - (буквално)пример/примерен/образец/проба
specular - (буквално)Отразяващ се.

translation - транслация , отместване
vertex - Точка с кординати xyz
via - през / чрез

Отговори