След войната на апитата дойде времето и на бума на апитата

OpenGL и SDL и многоплатформено програмиране на игри.

Отговори